Recherche

Encyclo'AnimE

Original Soundtrack

Shortcut: All - # - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

El Hazard: The Magnificent World

El Hazard: The Magnificent World – Original Soundtrack

01. Main Thema
02. Drama "Mizu Mishtal"
03. Yama no Ana
04. Drama "Afura Mahn"
05. Kashimashi Shugyo
06. Drama "Shera-Shera"
07. Kazashimoni, Teyandei!
08. Kami no Mega
09. Bugrom no Thema
10. Ifurita (Ai no Thema)
11. BOYS BE FREE!