Recherche

Encyclo'AnimE

Original Soundtrack

Shortcut: All - # - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Excel Saga

Excel Saga - Original Soundtrack Jikken 2
01. Japya-n (kogoede...)
02. Tama ni bou.
03. Tsukautoko annokanaa
04. Konbanwa, ji no -suwo otsutae masu.
05. Masani gekiban.
06. Ikanimo gekiban.
07. Biyoujogonomi no ABUNAI okata. Neee~~~.
08. Att, nani, ima no kakko yosagena yasuwa. (Nabeshin)
09. Ase, darra~.
10. Kyokuka Kore.
11. Hiyaase, darra~.
12. Att, Rompponmatsu!.
13. Orott, rompponmatsu.
14. Yukeyuke menchi~ Don~to~yukee~!
15. Ee kyoku
16. Taishou Romann~.
17. Eye Catch
18. Weather nanigashi
19. Ztar Wars
20. Love Hena Touch
21. Love Hena Opening
22. Love Hena Theme
23. Love Hena Bad End
24. Karu~ku hoetemiyou
25. Kanashi~ku hoetemiyou
26. Teizoku
27. Hikkome! Seishun
28. Toshi no hajimeno hajimaru yo
29. Sub title
30. Menchi Aishuunoborero Kuwasunone (Narration KARAOKE)