Recherche

Encyclo'AnimE

Original Soundtrack

Shortcut: All - # - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Juuni Kokki

Juuni Kokki - Original Soundtrack
01. Juuni Genmu Kyoku (full version) / Ryo Kunihiko   
02. Juuni Koku Genei (sub theme)            
03. Kuni-seinaru Hibiki                
04. Youma                      
05. Kehai-yakudou                 
06. Yasougetsuna                    
07. Ifuuoukei                     
08. Fuushun                       
09. Tabiji-hasuyamaenkei               
10. Juuni Genmu Kyouku (acoustic version)      
11. Kuni-touhoureiin                 
12. Souen-shinjitsu no Saya              
13. Shuurai                      
14. Konmei-hisou                    
15. Getsumei Fuuei (slow version) / Arikasa Mika    
16. Juuni Genmu Kyoku (piano solo)